Aanbod

Trefpunt Oude Bareel

Wie zijn wij en wat doen wij…

OKRA is de grootste seniorenorganisatie van ons land die de belangen van de 55+’ers behartigt en een grote waaier aan activiteiten voor haar leden organiseert. 

Ons trefpunt is eind 2015 gestart en telt nu meer dan 300 leden. Daarmee blijven we het jongste en snelst groeiende trefpunt van Midden Vlaanderen.
Dit jaar willen we meer dan 300 activiteiten plannen. Daarvoor zetten onze teamleden en medewerkers zich ten volle in.

Ontmoetingsactiviteiten en / of amusement

   • Praetcafé (kaarten, gezelschapsspelen, … met koffie en taart)
   • Nieuwjaarsreceptie
   • T-dansant
   • BBQ
   • Kerstfeest
   • Koken
   • Crea
   • ’t Zondagsgevoel
   • Maandelijks: Samen Uit Eten
   • Seniors at the movies

Culturele uitstappen

   • Museumbezoeken
   • Stadsrondleidingen
   • Daguitstappen
   • Jaarlijkse 3-daagse

Vorming

   • Fotoclub
   • Genealogie
   • Workshops/infosessies rond actuele thema’s
   • Cursussen allerhande

Sport op maat

   • Zwemmen
   • Wandelen
   • Wandelvoetbal
   • Fietsen
   • Petanque
   • Lijndansen
   • Nordic walking
   • Soepel Actief

Samenwerking met diverse verenigingen

   • Okra-Academie : lezingen en uitstappen
   • Lokaal dienstencentrum
   • Okra-Reizen

Zorg en belangenbehartiging

   • Luisteren naar wensen en bezorgdheden en je met raad en daad bijstaan.

Maandelijks bezorgen we je het Okra- Magazine aan huis via je contactpersonen
De nieuwsbrief (per mail) met de geplande activiteiten