Links

Handige Links

Wij maken deel uit van Okra, een plek waar 55-plussers thuiskomen.  
Meer info over de activiteiten, reizen, sport en publicaties op hun website.

De ouderenraad is een adviesraad die de belangen van ouderen verdedigt bij de stad, hij kan op verzoek van het stadsbestuur ofwel op eigen initiatief adviezen verstrekken betreffende alle aangelegenheden van het ouderenbeleid in Gent.

De Vlaamse Ouderenraad is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van diverse organisaties van en voor ouderen. We streven naar een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen, over alle beleidsdomeinen heen.

Vanuit de signalen en ervaringen van ouderen geven we beleidsadviezen, zetten we sensibiliseringsacties op, informeren we ouderen over wat hen aanbelangt en ondersteunen we onderzoek rond ouderen. Tegelijk versterken we de inspraak van ouderen in hun gemeente door lokale ouderenraden ondersteuning te bieden.

Nog meer links