Deelnemen

Deelnemen

Wens je lid te worden van onze vereniging, wens je deel te nemen aan onze activiteiten of op de hoogte gehouden worden, vul dan onderstaand formulier in.

Het lidmaatschap loopt tot einde 2024.
Het lidgeld voor 2024 bedraagt :
Okra-lid € 30
Okra-gezinslid € 50 (voor beide partners)
WZC-bewoner € 12, een eventuele partner (al dan niet in het WZC) betaalt ook € 12
Okra-sport € 10 pp.
Als je wil deelnemen aan de talrijke sportactiviteiten van ons trefpunt word je geacht ook lid te worden van Okrasport.
Aan dit lidmaatschap is ook een sportverzekering gekoppeld.

Dit lidmaatschap wordt door jouw mutualiteit terugbetaald. In februari zorgen wij voor de getekende documenten.
Dit alles mag in één bedrag worden overgeschreven op onze bankrekening BE51 8906 3432 4962 met vermelding
“lidgeld”.
Leden die voor het eerst aansluiten bij Okra en lid zijn van de CM, ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van
€ 10 van de CM. Hiervoor kan je apart een formulier aanvragen bij Okra Oude Bareel.

Formulier lidmaatschap

Met dit formulier kunt U voor zichzelf en/of uw gezin lidmaatschap aanvragen, gelieve alle velden in te vullen die van toepassing zijn.
Na het invullen onderaan op verzenden klikken.
Moet ingevuld worden.